He’ he’, tại sao ta lại ko thể vừa ôn bài, vừa vít blog nhỉ 😀 Sau đây là tiết mục ôn bài sử của APong

NÁQ: 1919:yêu sách, 7/20: đọc luận cương, 20: ĐH 18 Đảng XH F’, 21: Hội LHiệp .., 22: Ng Cùng khổ, 23: Đi LX, 24: ĐH5 QTCS, cuối 24: về Quảng Châu. VNCMTN: 6/25; Đường Kách Mệnh: 27; hội nghị thành lập ĐCS: 3/2/30

PtrCN, ĐCS ĐD:
Chi bộ CS đầu tiên: 3/29
ĐH1 VNCMTN: 5/29
ĐDCSĐ: 17/6/29
An Nam CSĐ: 7/29
ĐDCSLĐ: 9/29
Hội nghị BCH TW lâm thời của Đảng: 10/30 -> đổi tên thành ĐCS ĐD đó pà con

CMVN 1930->1945:
2 vạn ND Hưng Nguyên: 12/9/30
ĐH lần 1 của Đảng: 3/35
HN BCP TW Đ: 7/36
MtrDC ĐD: 38
2.5 vạn ngi btình ở HN: 1/5/38
HN TW Đ lần 6: 11/39
Nhật đánh F’ ở Lạng Sơn: 9/40
Bắc Sơn:27/9/40
Nam Kỳ:23/11/40
Đô Lương:13/1/41
NAQ về nước: 28/1/41
Mtrận VM: 19/5/41
Đề cương VHVN: 43
VN tuyên truyền GP quân: 22/12/44
Nhật đảo chính Pháp: 9/3/45
VN tuyên truyền GP quân + Cứu Quốc Quân: 5/45
Khu Giải Phóng VB: 4/6/45

Advertisements