Hôm nọ đi học thêm AV, thấy nhỏ bạn mọi khi lúc nào đầu tóc cũng kiểu cách, tự nhiên hôm đó kẹp lại bình thường. Mọi khi trông cũng đẹp, nhưng hôm đó mình lại thấy đẹp hơn. Không biết mình có phải là người cổ lỗ sĩ, hay là quê mùa gì gì đó ko, nhưng chắc mình cũng giống Nguyễn Bính :))

Đây là tuyên ngôn nghệ thuât của Nguyễn Bính. Tặng Huy nè:

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

1936

Advertisements