1′ tưởng nhớ thành viên còn lại của Go5

1. Chỉ với 4 thành viên nhưng chúng ta vẫn kiên cường… đi chơi

2. Hết ướt, chuyển sang khô thôi

3. Đi tìm miền đất mới:
Con đường quanh co

Miền đất hứa

Rình rập nguy hiểm

4. Băng đăng:
Cảm giác mới lạ

Vẫn chưa đủ

5. Phút chia tay:

Advertisements