Đầu tiên là bản cổ điển:
http://www.musicwebtown.com/goodwind/playlists/66389/523719.mp3

Sau đó là nhạc Pump:
http://www.musicwebtown.com/goodwind/playlists/66389/523721.mp3

Và cuối cùng là Starcraft mix – hãy thử xem:
http://www.musicwebtown.com/goodwind/playlists/66389/523737.mp3

Đúng là người nghệ sĩ đã thổi hồn vào bài nhạc – một phong cách mới.
yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “
FREE service provided by MusicWebTown.com”);To view this multimedia content, please enable Javascript.

Advertisements