Về nhà rồi.
Một tuần ở quê, mới thấy rằng quê hương là cái gì đó thân thương nằm đâu đó trong tim.

Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Văn minh lúa nước

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đọc sách bên cửa sô thế này mới thú.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Advertisements