Từ khi sang đây toàn gặp chuyện xui xẻo. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một chút may mắn. Đậu vào Computational Biology, thế là chuẩn bị nai lưng ra học. Đậu QET, đỡ được 1 module. Hix, cuối cùng thì cũng tìm thấy một chút may mắn. Một ngày mới, hãy cố lên.

Advertisements