Một film kinh điển.
Xem xong cảm thấy cần phải xem lại. Cảm thấy bên trong có nhiều ý nghĩa nữa. Hay.

CD1
http://rapidshare.de/files/16452729/ForGum.part1.rar
http://rapidshare.de/files/16455887/ForGum.part2.rar
http://rapidshare.de/files/16459607/ForGum.part3.rar
http://rapidshare.de/files/16463476/ForGum.part4.rar
http://rapidshare.de/files/16467331/ForGum.part5.rar
http://rapidshare.de/files/16471367/ForGum.part6.rar
http://rapidshare.de/files/16475443/ForGum.part7.rar
http://rapidshare.de/files/16478474/ForGum.part8.rar
CD2
http://rapidshare.de/files/16488507/ForGum2.part01.rar
http://rapidshare.de/files/16492841/ForGum2.part02.rar
http://rapidshare.de/files/16497017/ForGum2.part03.rar
http://rapidshare.de/files/16500849/ForGum2.part04.rar
http://rapidshare.de/files/16504266/ForGum2.part05.rar
http://rapidshare.de/files/16507044/ForGum2.part06.rar
http://rapidshare.de/files/16509489/ForGum2.part07.rar
http://rapidshare.de/files/16511813/ForGum2.part08.rar
http://rapidshare.de/files/16512269/ForGum2.part09.rar

Advertisements