Ngày mai là ngày giỗ đầu của ông. Ông đã mất nhưng những giai điệu vui tươi của ông vẫn còn ở lại với chúng ta. 😡 😡 😡
yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”);To view this multimedia content, please enable Javascript.

Advertisements