Phì phì, ôn thi… ôn thi… ôn… thi…..
Ôn thi thật là thú. Giá mà lúc nào cũng được như thế ;;)
Tuần này fải làm cái j` đó hay ho mới được.

Thanks ku Đức đã giúp tao nhận ra vẻ đẹp chân chính.
http://www.myheritagefiles.com/video/I/28/anwp32_507618592ae374v8def432

Advertisements