Xong rồi.
Phew.
Trừ CS1231 hơi bi quan, còn lại thì ổn.

Giải trí thôi 😀

Advertisements