For Valentine’s day. Gud luck to all the couples ^^.

Bài này tớ tự nhiên nổi hứng hát. Ko có tâm trạng j` hết, hát cho vui thế thôi ^^

Nghe xong đừng quẳng cà chua trứng thối là đc.
yfla.wrap(“This multimedia content requires Flash version 9 and above.”, “Upgrade Now.”, “http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”, “”);To view this multimedia content, please enable Javascript.

Advertisements