Xét vấn đề sau đây: Cho 2 loài, hỏi loài nào tiến hóa hơn?
Nhưng tiến hóa định nghĩa thế nào?
Khả năng sinh tồn? Khả năng sinh tồn lại phụ thuộc vào môi trường – một yếu tố động. Như vậy, nói rằng các loài tiến hóa theo thời gian có vẻ không đúng lắm 😕
Độ phức tạp của sinh vật? Khó nói đây. Nếu xét độ lớn của gien thì gien người còn nhỏ hơn gien cây ăn quả và lưỡng cư 😕 Nếu xét về sự tương tác và cấu tạo của protein? Có vẻ hợp lí. Con người chắc là tiến hóa hơn vi khuẩn rồi 🙂 Hmm, chưa chắc đâu. Cơ chế di truyền của vi khuẩn có vẻ đơn giản, nhưng phù hợp với cấu trúc và số lượng của nó. Sự đa dạng và sức sống mạnh mẽ của vi khuẩn vượt xa loài người.
Khả năng chi phối các loài khác? Về mặt này con người là vô địch rồi. Từ khi có con người, độ đa dạng động thực vật trên trái đất giảm hẳn. Con người đủ sức mạnh để quyết định cuộc sống của mình. Nhưng rồi sự quyết định đó dẫn đến đâu?
Con người dần dần bước lên làm bá chủ Trái đất, nhưng lại tự ràng buộc bản thân mình.
Ai đã xem The God Must Be Crazy cũng có thể cảm nhận được. Chúng ta đang tiến hay đang lùi vậy?

Advertisements