Đang ngồi đọc paper mà không nhịn được phải lên đây phàn nàn. Huhu, lúc trước thầy không cho paper thì cứ bảo thiếu thông tin, thiếu hướng giải quyết vấn đề. Bây giờ cho paper thì vò đầu bứt tai đọc mãi không xong. Điên thế không biết, mới đọc có 5 trang mà đã khoảng 20 câu "Let sth be sth"… Definition nhiều thế thì làm sao mà nhớ nổi, lật lên lật xuống liên tục. Haiz, có cần phải phức tạp đến thế không hở trời :((.

Advertisements