Đôi khi niềm đam mê của người này lại là sự đau khổ của người khác, thầy ạ.

Hôm nay em cả kinh phát hiện ra mớ tài liệu thầy cho bọn em học còn khủng hơn bên Harvard. Một mặt em hiểu đây là do thầy rất háo hức truyền dạy mớ kiến thức mà thầy cho là hấp dẫn. Mặt khác, em phải thú nhận là nhờ có phần bonus thêm đó của thầy mà em thấy chán môn học này. Sách giáo khoa viết đúng và đủ rồi thầy ạ. Nếu thầy muốn thêm phần nào đó thì trước đó hãy bớt một phần khác. Với lại đưa nó vào một hệ thống nào đó, chứ không thì em bị lạc trong mớ bòng bong này mất.

Em cũng không biết có nên cảm ơn thầy không, khi mà thầy loại một nhánh trong CNTT ra khỏi shortlist của em. Làm thầy cũng khó thay.

Advertisements