Hê, cuối cùng cũng xong 1 cái take-home exam, một cái test. Mệt mà không ngủ được. Chắc vì mệt nên không ngủ được. Chắc phải ăn bù thôi :D.

Hôm nay vừa đi vào phòng học bài ở ký túc xá thì bị cô bảo vệ nhòm ngó. Một lát thì cô í lại hỏi tên, đòi xem matric card và transponder của mình. Lần đầu tiên mới thấy cái này :(. Mình khả nghi lắm hở trời.

Advertisements