Tủ lạnh này có ưu điểm chỉ sử dụng nhiệt năng để vận hành; hầu như không có hoạt động cơ khí nên chi phí bảo trì thấp.

Tủ lạnh sử dụng amonia, butane và nước.

Ngăn 1 có vai trò làm butane bốc hơi (do amonia khiến áp suất riêng phần của butane đủ nhỏ). Dung dịch bốc hơi sẽ thu hút nhiệt lượng bên trong tủ lạnh vào dung dịch.

Nhiệt lượng này được đưa từ dung dịch ra môi trường bằng một chuỗi các ống & ngăn trao đổi nhiệt. 2 nguyên tắc cở bản dẫn động hơi và chất lỏng trong máy là bình thông nhau & trọng lực.

Bình 6 tách butane để đưa trả về (1) do nước hòa tan amonia. Lúc này nhiệt lượng phần lớn chuyển sang amonia. Amonia này lại được tách khỏi nước ở nguồn nhiệt (29). Sau đó, amonia và nước đi theo 2 đường riêng biệt, được làm nguội nhờ môi trường & trở về đầu chu trình vận hành.

Advertisements