Từ hồi con sang đây, có đúng 2 lần nhà mình gọi vào buổi sáng. Đó là những lần ba mẹ buổi tối mơ thấy con bị sao đó, nên sáng hôm sau gọi sang.

Dù bây giờ con đã ít phụ thuộc hơn vào gia đình, nhưng vẫn như bác nói, con lúc nào cũng cần bố mẹ, dù lớn hay nhỏ con vẫn cần bố mẹ. Người ta sống bằng niềm tin. Niềm tin của con đặt ở nhà mình đó.

Advertisements