Tiếp tục bài ở dưới cho nó liền mạch.

Làm thủ tục hải quan ở sân bay…

– Năm nay thấy nhiều khách du lịch quá hen anh.
– Mệt lắm >.<
– Cũng hay muh.
– Có j` hay đâu.
– Thì du lịch cũng kiếm thêm được.
– Du lịch kiếm chứ có phải bên này kiếm đâu. Lương có được tăng đâu.

Em bó tay.

Advertisements