Hôm nay đi chợ đông kinh khủng. Đi vầy thấy thông cảm mama ghê.

Thăm blog các bạn. Chợt thấy vui muh cũng thấy lo. Mình vẫn là bạn chứ, nhỉ.

Muốn thay cái quote rồi. Khi muh vết thương đã lành, ngi ta bắt đầu nghĩ đến chuyện bay nhảy :)).

Advertisements