Hôm nay hông đc bèm bèm với mình rồi. Ùi, nãy giờ ngồi viết cheatsheet mãi cũng xong. Chuẩn bị sáng mai thi. Ta lại quay về với cuộc sống kinh điển của một đứa sinh viên trong vô vàn đứa sinh viên NUS.

Mong mọi người có một kỳ thi nhẹ nhàng, đừng tạo nên những áp lực không cần thiết. Cứ nghĩ rằng đó là một thử thách trong muôn vàn thử thách khác, mà cũng là cơ hội để tự kiểm tra, tự khẳng định mình. Như iu đã nhắn mình ấy :).

Home sweet home T_T.

Advertisements