Đặt vấn đề: gà có trước hay trứng có trước
Phương pháp luận: phân tích tài liệu hiện có, phỏng vấn sâu, hội thảo lấy ý kiến.
Kết quả: Trứng có trước.

Số là thế này… Hồi ấy tớ nghĩ mãi ko ra là cái nào có trước. Nguyên nhân là chọn sai hướng tiếp cận. Hôm nay đổi thành câu hỏi: vấn đề trên thuộc phạm trù gì.

Khi ấy mới có thể trả lời. Nếu thuộc phạm trù triết học thì bó tay rồi :P. Nhưng nếu đưa về phạm trù sinh học thì có thể cho rằng trứng có trước. Nguyên nhân là con gà đầu tiên nở từ trứng gà, nhưng quả trứng đầu tiên ko nhất thiết phải do gà đẻ ra :D.

./.

Advertisements