Sdt: 0954263615

Gọi tui đi nhé. Đt của tui mất hết số ở VN rồi, nên có gọi thì nhắn tui là ai luôn :(.

Sao về đến nhà là buồn ngủ liên miên T_T.

Advertisements