Hức hức, mỗi khi nghĩ đến việc phải đi là lòng lại chợn chợn. Cuộc sống thật vui và đẹp ở nhà… có gia đình, em yêu và bạn bè. Hmm, lại phải tìm cách cân bằng cuộc sống, dù mình ở bất cứ nơi đâu thôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Advertisements