Tình hình rất là tình hình. Dạo này Phong đi làm trong một phòng thí nghiệm, chủ yếu là phân tích dữ liệu của bộ gene cây cối. Vấn đề là đi làm cả ngày, tối về đơ rồi, chỉ đọc sách, chat với em iu, và ngủ.

Reading list của mấy hôm nay:

Singapore Miracle

Conscience of a Liberal

Attacking Faulty Reasonings

Đọc sơ qua cho biết thôi… Xong mớ này thì chắc lại quay về với mớ sách chuyên ngành. Đáng nhẽ cuối tuần đều phải viết blog, nhưng tuần trước và tuần này đều có chuyện :-s.

Chậc, cuộc đời vẫn đẹp sao… nước vẫn chảy và lá cứ rơi.

Advertisements