Tóm tắt về chức năng này của Vista…

Cho phép thay thế chuột bằng cách lướt đến các vị trí trên màn hình, cũng như cho phép thay thế bàn phím trong sọan thảo văn bản. Sau khi làm 1 cái tutorial khản cổ, tôi bắt đầu hí hửng thử áp dụng những lệnh vừa học được. Kết luận: từ ý tưởng cho đến khả thi còn một quãng đường rất dài.

Phải nói rằng Vista đã có một phần mềm nhận diện giọng nói chấp nhận được, nếu phần mềm này đứng riêng một mình. Nhưng khi đưa vào môi trường làm việc văn phòng/sử dụng tại nhà, có quá nhiều tình huống vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ tính năng này chỉ phù hợp với những ai không có lựa chọn khác – khuyết tật, tay dùng vào việc khác…

  • Nói quá lâu để đạt được một mục đích
  • Không đủ nhạy khi ngi dùng nói nhanh một câu lệnh
  • Toàn bộ hệ thống bị nhiễu loạn nếu người sử dụng đang đọc lệnh và sửa lại/giao tiếp với người khác

Hãy chờ xem liệu các phiên bản tiếp theo của Windows có bổ khuyết được các vấn đề nói trên hay không. Tôi cho rằng Windows nên tham khảo thiết kế của vim trong Unix để có thể khiến tính năng này phù hợp hơn với những người dùng muốn nâng cao năng suất làm việc.

Advertisements