Cái hẹn viết thêm về chuyến đi Jakarta có lẽ phải lùi lại. Tuần sau nữa tớ phải đi Phuket, vậy mà bải ở vẫn chất chồng. Huhu.

Advertisements