– Chị ơi, em dắt cụ già qua đường.

– Ừ, ngoan.

– Thế chị thì làm gì?

– À, chị bận. Mà, tại sao lại phải giúp nhỉ?

Advertisements