1. Có sự thay đổi thói quen của ruột và bọng đái
  2. Một chỗ lở loét ko chịu lành
  3. Chảy máu hoặc tiết dịch (ứa nước, ứa chất nhờn hoặc máu)
  4. Một chỗ dày lên hoặc một cục ở vú hoặc ở nơi nào đó trong cơ thể
  5. Ăn không tiêu hoặc nuốt khó
  6. Có thay đổi rõ ràng tính chất của một “mụt ruồi duyên”
  7. Ho hoặc khàn tiếng dai dẳng
Advertisements