Trở về Sing sau 1 tuần lạnh cóng:

Harbin picture set

Không hiểu sao trên máy tớ đã xoay hết ảnh lại mà lên flickr nó lại bị như cũ. Bà con chịu khó nhé.

Tết này lại không về rồi, hix. Bài vở mình chậm so với trên trường ít nhất là 1 tuần mà :(.

Todo list:

– Demo interface for UROPS

– Get well soon (bad sore throat on the way)

– LSM lab preparation

– PC lab preparation

– CS3225 & CS4220 assignments

– Học thì học thôi, vẫn phải có tết chứ nhỉ.. Lên lịch đi thăm hỏi mọi người nữa.

Advertisements