Released here.

Được hát thật là vui. Được nghe hát thật là vui. Chỉ một bài hát thôi mà bộc lộ bao nhiêu về tình cảm một con người 😡 😡 :x.

Advertisements