Phong thi giữa kỳ xong rồi. Phong mệt. Phong đói. Hixx.
Trước tết tưởng bài vở ngập đầu rồi chứ, nghỉ học, lại ốm yếu. Quẳng gánh đi về nhà xem ra có vẻ hiệu quả.

Mỗi ngày 24h, 8h để ngủ, 8h để nghỉ ngơi sinh hoạt. Cái gì quan trọng thì nên làm trước. Vd như là đánh răng rửa mặt.

Nếu hết ngày mà vẫn chưa làm hết, vậy tức là phải xem lại cách sắp xếp cuộc sống rồi. Tỉ như cái gì quan trọng, cái gì k quan trọng chẳng hạn.

Advertisements