Ban công

Ban công

Góc sân

Góc sân

Khoảng trời

Khoảng trời

Này thì leo

Này thì leo

Hái sao

Hái sao

Kia là hi vọng

Kia là hi vọng

Ánh sáng

Ánh sáng

Trúc xinh trúc đứng đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh

Trúc xinh trúc đứng đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh

Advertisements