có 2 điều thú vị.

Một là, không quảng cáo game online dưới mọi hình thức. Có nghĩa là những banner trên mạng quảng cáo game online cũng là phạm luật (tất nhiên chỉ quản lý được nếu game online đó ở VN).

Hai là, không nhập khẩu trò chơi trực tuyến mới. Điều này thoạt nghe có vẻ giống như động thái TQ ban facebook, youtube, google… Nhưng từ góc độ nhà sản xuất game thì đây là một cơ hội vàng mười. Chúng ta có đủ nhân công nhưng thiếu dây chuyền và kinh nghiệm. Từ những game hiện có, các công ty nội có thể bắt chước và tạo nên thương hiệu trong nước cho riêng mình, như Baidu đã làm với thị trường search của Trung Quốc. Bước đầu các game text-based có thể dễ dàng được bắt chước, sau đó dần dần mở rộng sang các game nặng hơn về multimedia.

Advertisements