Thầy: … như vậy, một mẫu bệnh phẩm có thể dùng làm hàng nghìn cái microarray để xét nghiệm nhanh chóng. Không một tế bào nào bị lãng phí, đồng thời microarray có thể được lưu trữ trong vòng hàng chục năm.

Phong bảo Burton: Vậy là nếu tao bị ung thư loại hiếm thì có thể bán khối u đó.

Thầy: … Ngoài ra có thể lấy đường, hoặc chất béo để phủ lên microarray. Như vậy có thể tìm các protein phản ứng với đường hoặc chất béo.

Woei Yuh bảo Phong: Vậy là tớ có thể quyên tặng mỡ.

!?!

Advertisements