Mình bảo là mình ra trường. Cô Quỳnh Anh nhớ mình học khóa nào, thế là mình vui :D.

Advertisements