Papa gọi mình để xài bớt chỗ tiền điện thoại khuyến mãi. Papa bảo đêm qua papa mơ thấy mình bị ốm. Đêm qua mình không ốm nhưng bị stress. Papa bảo mình đừng học nữa, đi chơi thôi. Mình không học nữa, đi tắm rồi đi ngủ.

Advertisements