… là phải rõ ràng đâu ra đấy. Cứ ngại với nhường thì rối rắm, thà để đầu óc làm việc khác.

Intern hè không làm cũng tốt. Cơ hội để mình học tiếng Trung đây mà.

Advertisements