1. Ăn sáng
  2. Dọn phòng
  3. Ra ngân hàng
  4. Lên trường
  5. Shopping nếu cần
Advertisements