Dạo này học rất nhiều. Bởi không phải lo chuyện tiền nong, nên đầu óc sáng sủa và thoải mái.

Sáng nay bắt đầu crawl trang tangthuvien.com. Trang này là một trang dịch truyện, trong đó có nhiều dữ liệu quan trọng hỗ trợ việc dịch máy Trung-Việt. Có lẽ họ đang gặp khó khăn tài chính nên host khá thiếu ổn định. Đối với nhiều người mà nói, mất một chương truyện cũng chả là gì. Nhưng đối với dân nghiên cứu mà nói, tìm được một bộ song ngữ với bản dịch gần nguyên tác là một kho báu rất có giá trị.

Nói đến việc mất mát, lại nhớ đến con tê giác cuối cùng ở VN. Từ nhóm tê giác gần nhất ở Indo đến con này đã có 300.000 đến 2tr năm phân kỳ tiến hóa. Nói cách khác, đây là sản phẩm thí nghiệm của tự nhiên sau 300.000 năm đã bị tiêu diệt bởi các chú thợ săn. Ôi.

Advertisements