Có người từng nói, làm nghiên cứu giống như vẽ một đường cong, làm sao vẽ đến lần thứ một nghìn vẫn một đường cong đó.

Nghe sao mà khó. Vậy tốt nhất là đừng áp lực. Như sóng vỗ vào đá. Cứ vỗ mãi thì đá cũng mòn đấy thôi. Còn không mòn thì thôi, cũng có sao đâu.

Advertisements