Cái gì đang tốt thì đừng thay.

Linux hiện lên note nhắn có bản 11.10. Trong lúc đọc paper tôi hồn nhiên để nó tự upgrade. Hơi hơi khoái trá vì sắp lên đời.

Nhưng mà trong đầu hiện ra một kịch bản khủng khiếp: học bận, rush project, sau khi upgrade thì code không chạy được vì packages không tương thích, phải ssh lên trường hoặc downgrade ubuntu. Giật cả mình chạy ra cancel ngay lập tức. Xác suất tai nạn là 0.5, mà chỉ cần 0.1 thôi là đã quá nguy hiểm rồi.

Hẹn mày winter break nhé.

Phew.

Advertisements