Vào lớp, học 30′, quay ra, đã thấy đầy sương. Sương làm mờ và nhòe đi những ánh đèn. Da tay, da mặt như được xoa lên, được ôm lấy bởi khối khí xung quanh, khác hẳn với cái rét cắt da cắt thịt mà gió mang tới.

Xung quanh ô tô đi cũng chậm, người đi cũng chậm. Bước đi nhấp nha nhấp nhổm như sợ xua tan sương đi. Hít lấy hít để sương. Phải như đến mùa xuân, có hoa, thì sương còn thơm phải biết.

Advertisements