… làm mình mệt quá. Toàn những việc nhỏ nhỏ nhưng từ từ ngốn hết thời gian của mình. Mỗi việc đều cần một chút kinh nghiệm. Làm không khéo thì cũng k chết, nhưng sẽ hao phí một khoản nhất định thời gian/quan hệ/thăng tiến.

Trong mạng nhện công việc đó, lại phải luôn định hướng mình tiến về phía trước, sao cho quan hệ với gia đình, bạn bè vẫn được chăm chút, sao cho bản thân mình trở thành một con người tốt hơn. Sao mà khó quá.

 

Advertisements