Các project sau đều có điểm chung: sinh ra dữ liệu lượng lớn.

Dự án 1000genomes đã hoàn thành một mục tiêu: 2500 bộ gen người được sequence để tìm ra thêm 16mil SNP, nâng tổng lượng SNP tìm được lên khoảng 95% tổng số ước lượng. Gene người có khoảng 3 tỉ kí tự, trong đó đa phần là giống nhau giữa người với người, và chỉ khác nhau ở các vị trí SNP. Việc sinh ra được các SNP này sẽ hỗ trợ tìm genetic marker vốn dùng trong chuẩn đoán & điều trị các bệnh di truyền, cũng như hỗ trợ chọn thuốc tốt hơn. Trong quá trình này, chi phí đọc toàn bộ gene của một cá thể đang giảm nhanh chóng. Bộ gene đầu tiên tốn 10 năm và mất nhiều triệu USD là của James D. Watson. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu 100USD/15′ cho mỗi người.

SWARM là một dư án sinh ra toàn bộ bản đồ từ trường quanh trái đất bằng một vệ tinh. Vệ tinh này không được phép gây nhiễu từ lên thiết bị đo ở đuôi của nó. Người ta sử dụng rất nhiều titan & carbon fibre, cùng một quy trình sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt. Quote: Working on SWARM is a nightmare.

Saiga Antelope là một loài gần tuyệt chủng ở Kazakhstan, được người ta tìm bắt và gắn thiết bị theo dõi. Các thiết bị này cung cấp dữ liệu để kiểm soát di cư cũng như nạn săn bắn trái phép.

Advertisements