cho người nghèo

Em không phải người nghèo nhưng em vẫn ước có một nồi thịt kho tàu cho Tết này T_T.

Advertisements